Diensten

Administratieve diensten
Een goede bedrijfsadministratie geeft voortdurend inzicht in de financiële situatie van uw bedrijf. Debiteuren/crediteuren, kostenontwikkelingen, personeelsadministraties enzovoorts, allemaal zaken die aandacht eisen zodat u alert kunt reageren.
Administreren is de eerste stap, de analyse van de gegevens de tweede.

Bedrijfsadministratie is een vak, ons vak. Als u op administratief terrein ondersteuning nodig heeft, kunt u op ons rekenen. Of het nu gaat om uw financiële administratie en jaarrekening, uw salarisadministratie of belastingaangiften, bij JPL Advies bent u aan het juiste adres.

Naast de gebruikelijk financiële, administratieve en fiscale dienstverlening kunt u van ons nog meer verwachten. Heeft u behoefte aan ondersteuning en advies op het gebied van administratieve automatisering, JPL Advies adviseert u graag over de geschikte softwarepakketten en de implementatie ervan in uw bedrijf.

Cijfers en jaarrekeningen
In de visie van JPL Advies zijn wij een verlengstuk van de ondernemer. Bij JPL Advies adviseren we onze cliënten als mede-ondernemer. Want er wordt van u als ondernemer de laatste jaren steeds meer verwacht. Gelukkig staat u er niet alleen voor.

Onze diensten

  • Adviseren bij het inrichten van doelmatige administratie;
  • Geheel of gedeeltelijk bijhouden van de administratie;
  • Verzorgen van tussentijdse overzichten (kwartaal- en halfjaarrapportering);
  • Samenstellen van de jaarrekening;
  • Opstellen van publicatiestukken en electronisch deponeren bij de KvK
  • Verzorgen van diverse belastingaangiftes;
  • Controleren van de door de klant in eigen beheer tot stand gekomen administratie;
  • Verzorgen van loonadministratie.

Jaarrekeningen
Een van de kerntaken van JPL Advies is het verschaffen van zekerheid bij financiële verantwoordingen. De bekendste verantwoording die hieronder geplaatst kan worden is de jaarrekening. De jaarrekening geeft een getrouw beeld van de financiële positie en het resultaat van de onderneming. In het geval dat uw onderneming verplicht is om publicatiestukken te deponeren bij de Kamer van Koophandel kan JPL Advies de benodigde stukken snel aan de hand van de jaarrekening voor u produceren en deponeren.

Tussentijdse cijfers
Steeds meer vormen de tussentijdse cijfers (maandelijks, kwartaal of halfjaar) een sturingselement voor de bedrijfsexploitatie van morgen. In de huidige dynamische samenleving wordt de vraag ‘hoe heb ik het gedaan?’ veel frequenter gesteld, met name omdat de ondernemer alert moet kunnen reageren op de kansen in de markt. JPL Advies is voor deze managementinformatie de ideale contactpersoon. Wij kunnen deze informatie maken, verstrekken, analyseren en daarnaast fungeren wij als klankbord bij de verdere stappen die u voor ogen heeft.